Orsa södra viltvårdsområde omfattar mark med anknytning till byarna Holen, Maggås, Stenberg, Sundbäck och Torrvål samt marken kring finnbyn Myggsjö.

Kartor

  • Översiktskarta över all mark som ingår i viltvårdsområdet.
  • Karta över delområdet vid sjöarna Bysjön och Daddbosjön samt fäbodställena Grunuberg, Hättberg, Icksjö, Äskåsen och Vålarna.
  • Karta över delområdet vid byn Stenberg med Enåns dalgång samt delområdet vid byarna Maggås, Holen, Sundbäck och Torrvål samt sjön Södra Fåsjön.
  • Karta över delområdet vid Tenningån.
  • Karta över delområdet mellan finnbyn Näckådalen och Unnån.
  • Karta över delområdet vid Laxsjön, Rensjöarna och Stopån.
  • Karta över delområdet vid finnbyn Myggsjö samt sjöarna Ämåsjön, Vässinjärvi och Södra Gällsjön.

Viltvårdsområdesföreningen

  • Stadgar fastställda av länsstyrelsen.

Naturreservat

Länsstyrelsens dokument beskriver naturens beskaffenhet samt regler för jakt inom respektive reservat. Inom viltvårdsområdet finns: