Skriv ut

Hansjö viltvårdsområde omfattar mark med anknytning till byn Hansjö. Jakträtt upplåts avseende enbart älg eller allt jaktbart vilt förutom älg.

Kartor

Viltvårdsområdesföreningen

Naturreservat

Länsstyrelsens dokument beskriver naturens beskaffenhet samt regler för jakt inom respektive reservat. Inom viltvårdsområdet finns: