Hansjö viltvårdsområde omfattar mark med anknytning till byn Hansjö. Jakträtt upplåts avseende enbart älg eller allt jaktbart vilt förutom älg.

Kartor

  • Översiktskarta över all mark som ingår i viltvårdsområdet.
  • Karta över delområdet vid fäbodställena Lustjärnsvallen, Myggsjövallen och Gävlu och sjön Myggsjön.
  • Karta över delområdet vid fäbodstället Gangsberg.
  • Karta över delområdet vid byarna Hansjö, Bjus och Hornberga, turistanläggningen Grönklitt, sjöarna Jäsen och Hällsjön, boplatserna Danielsängena, Jäsmyrarna, och Långmyrarna, fäbodställena Fryksås, Hällberg, Nybodarna, Höghed, Tandberg, Bäckeråsen, Slådåbor och Johanstorp samt delområdet vid Ämåns utlopp i Oreälven.

Viltvårdsområdesföreningen

  • Stadgar fastställda av länsstyrelsen.
  • Föreningens egen webbplats, där den årliga informationsskriften Hansjöjägaren finns tillgänglig.

Naturreservat

Länsstyrelsens dokument beskriver naturens beskaffenhet samt regler för jakt inom respektive reservat. Inom viltvårdsområdet finns: