Hansjö viltvårdsområde

Hansjö viltvårdsområde omfattar mark med anknytning till byn Hansjö. Jakträtt upplåts avseende enbart älg eller allt jaktbart vilt förutom älg. Läs mer om Hansjö viltvårdsområde.

Orsa södra viltvårdsområde

Orsa södra viltvårdsområde omfattar mark med anknytning till byarna Holen, Maggås, Stenberg, Sundbäck och Torrvål samt marken kring finnbyn Myggsjö. Läs mer om Orsa södra viltvårdsområde.