Orsa Jakt & Viltvård upplåter jakträtter och utövar viltvård i Orsa.

Jaktmarker

Orsa Jakt & Viltvård äger mark inom olika viltvårdsområden i Orsa. Ägandet medför rätt att upplåta jakträtter, vilket görs sedan år 2014. Kunderna kommer från andra kommuner i Sverige och Norge. Antalet jakträtter begränsas av ägd areal inom respektive viltvårdsområde. Orsa Jakt & Viltvård samarbetar med andra markägare för att nå upp till gällande arealkrav för jakträttsupplåtelser.

Orsa Jakt & Viltvård främjar jaktupplevelsen inom jakmarkerna genom att sätta upp jakttorn och utöva viltvård. Läs om de olika jaktmarkerna.

Viltvård

Genom att sätta upp och sköta fågelholkar kompenserar Orsa Jakt & Viltvård för den minskade tillgången till bohål som skogsbruket orsakar. När snöförhållandena blir svåra får rådjuren svårt att finna föda. Då fäller Orsa Jakt & Viltvård träd som rådjuren och andra djur kan äta av. Orsa Jakt & Viltvård kan utföra många fler typer av viltvårdsåtgärder inom ramen för ett jaktförvaltningsavtal med någon som förfogar över en större jaktmark.

Jaktförvaltning

Många jägare är intresserade av att bli kunder. Därför är Orsa Jakt & Viltvård redo att teckna jaktförvaltningsavtal med någon som förfogar över en större jaktmark. Jaktförvaltningen innebär att Orsa Jakt & Viltvård i samråd den som äger/förvaltar marken utför jaktfrämjande åtgärder (viltvård m.m.) i utbyte mot rätt att upplåta en andel av jakträtterna till slutkunder. Läs om hur Orsa Jakt & Viltvård kan främja jakten inom ditt markinnehav.